Głodowo

Działka Na sprzedaż

Krótkie podsumowanie

Miejscowość
Głodowo
Cena
30 ZŁ/m2
Rodzaj nieruchomości:
Działka
Transakcja:
Na sprzedaż
Powierzchnia:
7 046 git sm2
Numer oferty:
66 353

Opis

Biuro nieruchomości Nordhaus ma przyjemność zaproponować Państwu przepiękną działkę położoną w miejscowości Głodowo, 25 min drogi od Grudziądza, 5 od Warlubia. Działka o powierzchni 7046m2 podzielona jest na dwie mniejsze po około 3500m2.
Oferta kierowana jest do klientów którzy szukają nieruchomości w miejscu z dala od zgiełku miasta, gdzie cały czas można obcować z przyrodą. Działka jest prosta , z trzech stron otoczona linią lasu. Od działki do jeziora Radodzierz jest około 500m. Na wschód od miejscowości znajduje się leśny rezerwat Kuźnica nad jeziorem Rumacz. Media: prąd, własne ujęcie wody, przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń.

Dla nieruchomości nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przeznaczający je na inne cele niż rolne i tym samym z uwagi na klasyfikację nieruchomości oznaczonej numerami działek 17/5 i 17/6, o powierzchni 7.046 m² w ewidencji gruntów jako gruntu rolnego, nieruchomość ta jest nieruchomością rolną

Nieruchomość nie stanowi gruntu do którego ma zastosowanie ustawowe prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie art. 37a ustawy o lasach, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach, gdyż nieruchomości te nie są oznaczone w ewidencji gruntów jako las, nie są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do zalesienia oraz nie są gruntem w rozumieniu art. 3 ustawy o lasach.

Działki położone są w jednostce ewidencyjnej Nowe, w obrębie Głodowo, zlokalizowana jest na obszarze, który nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, że zgodnie z uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe wymieniona działka zlokalizowana jest w obszarze - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej lub zbiorowej oraz obiektów sportu i urządzeń turystyki z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, że Gmina nie przystąpiła do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, że dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, nie przewiduje się lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz, że Gmina Nowe nie posiada programu rewitalizacji określonego przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
Zapraszam do prezentacji

Opis szczegółowy

  • Pow. działki: 7046
  • Jezioro: Jest
  • Las: Jest

Kontakt

Wojciech Pyrzewski

Telefon:
880250110
Email:
wojciechpyrzewski@nordhaus.pl