REDAKCYJNA STOPKA

Kontakt z Redakcją:

Redaktor: Łukasz Kołodziejczyk +48.695.413.173
Współpraca: Marek Zając +48.505.283.438

Prawa autorskie:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie pod jakąkolwiek postacią w celach komercyjnych bez zgody redakcji zabronione. Dopuszcza się częściowe kopiowanie z wyraźnym zaznaczeniem źródła i podaniem autora.

Źródła:

 • "Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty w rozwoju obszaru strategicznego Kraków - Wschód" - Materiały konferencyjne, Kraków 1997
 • "Narodziny Nowej Huty", pod red.prof.dr Jana M. Małeckiego, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.
 • Kotarbiński A., "Rozwój urbanistyki i architektury polskiej w latach 1944 - 64.", PWN Warszawa 1967r.
 • Goldzamt E., "Urbanistyka krajów socjalistycznych", Arkady Warszawa 1971r.
 • O.Niward St.Karszina O.Cist, "Powstanie parafii i budowa kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Nowej Hucie", Kraków 1994r
 • Nowa Huta - przewodnik wydawnictwo Głos Nowej Huty
 • Waldemar Komorowski: "Nowa Huta - zabytek socrealizmu" (maszynopis udostępniony przez autora).

W serwisie wykorzystano fotografie z albumów:

 • "Nowa Huta - pierwsze socjalistyczne miasto w Polsce"
 • Wydawnictwo Literackie Kraków 1971 oprac. Jan Skarbowski.
 • "Nowa Huta" wyd. komited obchodów X lecia w Nowej Hucie pod red. T. Ptaszyckiego
 • "50 lat Nowej Huty - Wystawa Fotograficzna"
 • prywatne zdjęcia Tadeusza Ptaszyckiego, ze zbiorów Tadeusza Binka

Szczególne podziękowania dla:

Tadeusza Binka, Macieja Mieziana, Marty i Janusza Ingardenów, prof. Stanisława Juchnowicza, Renaty Radłowskiej, Henryka Kazimierskiego, Waldemara Komorowskiego, Alison Stenning, Stanisława Górskiego, Marty Borek.